Туркменистан

Туркменистан 1 манат 1993 серия AA (Turkmenistan 1 manat 1993 AA series) P 1 : UNC
Туркменистан 1 манат 1993 серия AB (Turkmenistan 1 manat 1993 AB series) P 1 : UNC
Туркменистан 1 манат 1993 серия AE-AF (Turkmenistan 1 manat 1993 AE-AF series) P 1 : UNC
Туркменистан 5 манат 1993 серия AA (Turkmenistan 5 manat 1993 AA series) P 2 : UNC
Туркменистан 5 манат 1993 (Turkmenistan 5 manat 1993) P 2 : UNC
Туркменистан 10 манат 1993 серия AA (Turkmenistan 10 manat 1993 AA series) P 3 : UNC
Туркменистан 10 манат 1993 (Turkmenistan 10 manat 1993) P 3 : UNC
Туркменистан 20 манат 1993 (Turkmenistan 20 manat 1993) P 4a : aUNC
Туркменистан 20 манат 1993 (Turkmenistan 20 manat 1993) P 4a : UNC
Туркменистан 20 манат 1995 (Turkmenistan 20 manat 1995) P 4b : UNC
Туркменистан 50 манат 1993 (Turkmenistan 50 manat 1993) P 5a : aUNC-
Туркменистан 50 манат 1993 (Turkmenistan 50 manat 1993) P 5a : UNC
Туркменистан 50 манат 1995 (Turkmenistan 50 manat 1995) P 5b : UNC
Туркменистан 50 манат 1995 замещение (Turkmenistan 50 manat 1995 replacement) P 5b : UNC
Туркменистан 100 манат 1993 (Turkmenistan 100 manat 1993) P 6a : UNC
Избранное (0)