Румыния

Румыния 25 бани ND (1917) (ROMANIA 25 Bani ND (1917)) PM1:Unc
Румыния 25 бани ND (1917) (ROMANIA 25 Bani ND (1917)) PM1:Unc
Румыния 50 бани ND (1917) (ROMANIA 50 Bani ND (1917)) PM2:Unc
Румыния 1 лей ND (1917) (ROMANIA 1 Leu ND (1917)) PM3:Unc
Есть в наличии Румыния 1 лей ND (1917) (ROMANIA 1 Leu ND (1917)) PM3:Unc
Цена: 6250р.
Румыния 2 лей ND (1917) (ROMANIA 2 Lei ND (1917)) PM4:Unc
Есть в наличии Румыния 2 лей ND (1917) (ROMANIA 2 Lei ND (1917)) PM4:Unc
Цена: 25500р.
Румыния 20 лей ND (1917) (ROMANIA 20 Lei ND (1917)) PM6:Unc-
Есть в наличии Румыния 20 лей ND (1917) (ROMANIA 20 Lei ND (1917)) PM6:Unc-
Цена: 20000р.
Румыния 1000 лей ND (1917) (ROMANIA 1000 Lei ND (1917)) PM8:Unc
Румыния 5 лей 1944 г. (ROMANIA  5 Lei 1944) PМ10:Unc
Румыния 10 лей 1944 г. (ROMANIA  10 Lei 1944) PМ11:аUnc
Нет в наличии Румыния 10 лей 1944 г. (ROMANIA 10 Lei 1944) PМ11:аUnc
Цена: 25500р.
Румыния 100 лей 1944 г. (ROMANIA  100 Lei 1944) PМ13:аUnc
Есть в наличии Румыния 100 лей 1944 г. (ROMANIA 100 Lei 1944) PМ13:аUnc
Цена: 37500р.
Румыния 1 лей ND (1915 & 1916) (ROMANIA 1 Leu ND (1915 & 1916)) P17:Unc
Румыния 2 лей ND (1915) (ROMANIA 2 Lei ND (1915)) P18:Unc
Есть в наличии Румыния 2 лей ND (1915) (ROMANIA 2 Lei ND (1915)) P18:Unc
Цена: 3200р.
Румыния 2 лей ND (1915) (ROMANIA 2 Lei ND (1915)) P18:Unc
Есть в наличии Румыния 2 лей ND (1915) (ROMANIA 2 Lei ND (1915)) P18:Unc
Цена: 4400р.
Румыния 5 лей 1920 г. (ROMANIA 5 Lei 1920) P19:VF+
Нет в наличии Румыния 5 лей 1920 г. (ROMANIA 5 Lei 1920) P19:VF+
Цена: 2250р.
Румыния 5 лей 1920 г. (ROMANIA 5 Lei 1920) P19:аUnc
Есть в наличии Румыния 5 лей 1920 г. (ROMANIA 5 Lei 1920) P19:аUnc
Цена: 4400р.
Избранное (0)