Норвегия

Норвегия 50 крон 1942 год (NORWAY 50 Kroner 1950) P 9: VF/XF
Норвегия 2 кроны 1948 (NORWAY 2 Kroner 1948) P 16b : UNC
Есть в наличии Норвегия 2 кроны 1948 (NORWAY 2 Kroner 1948) P 16b : UNC
Цена: 13000р.
Норвегия 5 крон 1955 (NORWAY 5 Kroner 1955) P 30a : UNC
Есть в наличии Норвегия 5 крон 1955 (NORWAY 5 Kroner 1955) P 30a : UNC
Цена: 16000р.
Норвегия 10 крон 1955 (NORWAY 10 Kroner 1955) P 31b1: UNC
Норвегия 10 крон 1959 год (NORWAY 10 Kroner 1959) P 31c: UNC
Норвегия 10 крон 1964 (NORWAY 10 Kroner 1964) P 31c: UNC
Норвегия 10 крон 1972 (NORWAY 10 Kroner 1972) P 31f : UNC
Норвегия 10 крон 1972 (NORWAY 10 Kroner 1972) P 31f: aUNC/UNC
Норвегия 100 крон 1956 (NORWAY 100 Kroner 1956) P 33b : XF/aUNC
Норвегия 500 крон 1975 (NORWAY 500 Kroner 1975) P 34f : XF
Норвегия 10 крон 1977 (NORWAY 10 Kroner 1977) P 36c : UNC
Есть в наличии Норвегия 10 крон 1977 (NORWAY 10 Kroner 1977) P 36c : UNC
Цена: 1200р.
Норвегия 10 крон 1982 (NORWAY 10 Kroner 1982) P 36c : UNC
Есть в наличии Норвегия 10 крон 1982 (NORWAY 10 Kroner 1982) P 36c : UNC
Цена: 1000р.
Норвегия 10 крон 1983 (NORWAY 10 Kroner 1983) P 36c : UNC
Есть в наличии Норвегия 10 крон 1983 (NORWAY 10 Kroner 1983) P 36c : UNC
Цена: 1000р.
Норвегия 50 крон 1977 год (NORWAY 50 Kroner 1977) P37d:Unc
Норвегия 50 крон 1979 (NORWAY 50 Kroner 1979) P 37d : UNC
Избранное (0)