Тайвань

Тайвань 1 юань 1949 (1963) год (Taiwan 1 yuan 1949 (1963) year) PR 101:Unc
Тайвань 10 юаней 1950 год (Taiwan 10 yuan 1950 year) PR 106:Unc
Тайвань 5 юаней 1966 (1963) год (Taiwan 5 yuan 1966 (1963) year) PR 109:Unc
Тайвань 50 юаней 1969 год (Taiwan 50 yuan 1969 year) PR 111: UNC
Тайвань 5 юаней 1972 год (Taiwan 5 yuan 1972 year) PR 112:Unc
Тайвань 1 юань 1954 год (Taiwan 1 yuan 1954 year) PR 120:Unc
Тайвань 5 юань 1955 год (Taiwan 5 yuan 1955 year) PR 121:Unc
Тайвань 1 юань 1946 год (Taiwan 1 yuan 1946) P 1935: UNC
Есть в наличии Тайвань 1 юань 1946 год (Taiwan 1 yuan 1946) P 1935: UNC
Цена: 3500р.
Тайвань 10 юаней 1946 год (Taiwan 10 yuan 1946 year) P 1937:Unc
Тайвань 10 юаней 1946 год (Taiwan 10 yuan 1946) P 1937: UNC
Тайвань 50 центов 1949 год (Taiwan 50 cents 1949 year) P 1949:Unc
Тайвань 1 цент 1954 год (Taiwan 1 cent 1954) P 1963: UNC
Есть в наличии Тайвань 1 цент 1954 год (Taiwan 1 cent 1954) P 1963: UNC
Цена: 1500р.
Тайвань 10 юань 1960 год (Taiwan 10 yuan 1960) P 1970: UNC
Тайвань 1 юань 1961 год (Taiwan 1 yuan 1961 year) P 1971a:Unc
Тайвань 1 юань 1961 год (Taiwan 1 yuan 1961 year) P 1971b:Unc
Избранное (0)