Гаити

Гаити 25 центимов 1875 г. (HAITI 25 centimes 1875) P 68: VF
Гаити 1 гурд 1875 г. (HAITI 1 Gourde 1875) P 69: VF
Есть в наличии Гаити 1 гурд 1875 г. (HAITI 1 Gourde 1875) P 69: VF
Цена: 9000р.
Гаити 1 гурд 1916 г. (HAITI 1 Gourde 1916) P 137: F
Есть в наличии Гаити 1 гурд 1916 г. (HAITI 1 Gourde 1916) P 137: F
Цена: 5500р.
Гаити 1 гурд 1916 г. (HAITI 1 Gourde 1916) P 69: F--
Есть в наличии Гаити 1 гурд 1916 г. (HAITI 1 Gourde 1916) P 69: F--
Цена: 5000р.
Гаити 1 гурд 1919 г. (HAITI 1 Gourde 1919) P 150: F
Есть в наличии Гаити 1 гурд 1919 г. (HAITI 1 Gourde 1919) P 150: F
Цена: 3500р.
Гаити 2 гурда 1919 г. (HAITI 2 Gourdes 1919) P 161: G
Есть в наличии Гаити 2 гурда 1919 г. (HAITI 2 Gourdes 1919) P 161: G
Цена: 200р.
Гаити 1 гурд 1919 г. Редкость! (HAITI 1 Gourde 1919) P 174: F
Гаити 1 гурд 1919 г. (HAITI 1 Gourde 1919) P 178: VF
Есть в наличии Гаити 1 гурд 1919 г. (HAITI 1 Gourde 1919) P 178: VF
Цена: 600р.
Гаити 1 гурд 1919 г. (HAITI 1 Gourde 1919) P 185: UNC
Есть в наличии Гаити 1 гурд 1919 г. (HAITI 1 Gourde 1919) P 185: UNC
Цена: 1900р.
Гаити 5 гурдов 1919 г. (HAITI 5 Gourdes 1919) P 187: UNC-/UNC
Гаити 5 гурдов 1919 г. (HAITI 5 Gourdes 1919) P 192: UNC
Есть в наличии Гаити 5 гурдов 1919 г. (HAITI 5 Gourdes 1919) P 192: UNC
Цена: 3500р.
Гаити 1 гурд L.1919 г. (HAITI 1 Gourde L.1919) P196: UNC
Есть в наличии Гаити 1 гурд L.1919 г. (HAITI 1 Gourde L.1919) P196: UNC
Цена: 700р.
Гаити 5 гурдов 1919 г. (HAITI 5 Gourdes 1919) P 198: UNC
Есть в наличии Гаити 5 гурдов 1919 г. (HAITI 5 Gourdes 1919) P 198: UNC
Цена: 6000р.
Гаити 2 гурда L.1919 г. (HAITI 2 Gourdes L.1919 ) P 201: UNC
Гаити 5 гурдов L.1919 г. (HAITI 5 Gourdes L.1919) P 202(1): aUNC/UNC
Избранное (0)