Эквадор

Эквадор 5 сукре 1970 г. (ECUADOR 5 sucres 1970 g.) P100d:Unc
Эквадор 10 сукре 1966 г. (ECUADOR 10 sucres 1966 g.) P101Аа:Unc
Эквадор 20 сукре 1971 г. (ECUADOR 20 sucres 1971 g.) P103b:Unc
Эквадор 100 сукре 1966 г. (ECUADOR 100 sucres 1966 g.) P105:Unc
Эквадор 100 сукре 1966 г. (ECUADOR 100 sucres 1966 g.) P105:Unc
Эквадор 100 сукре 1970 г. (ECUADOR 100 sucres 1970 g.) P105:Unc
Эквадор 5 сукре 1975 г. (ECUADOR 5 sucres 1975 g.) P108а:Unc
Эквадор 5 сукре 1983 г. (ECUADOR 5 sucres 1983 g.) P108b:Unc
Эквадор 10 сукре 1975 г. (ECUADOR 10 sucres 1975 g.) P109:Unc
Эквадор 100 сукре 1980 г. (ECUADOR 100 sucres 1980 g.) P112:Unc
Эквадор 5 сукре 1966 г. (ECUADOR 5 sucres 1966 g.) P113b:Unc
Эквадор 5 сукре 1966 г. (ECUADOR 5 sucres 1966 g.) P113b:Unc
Эквадор 5 сукре 1968 г. (ECUADOR 5 sucres 1968 g.) P113b:Unc
Эквадор 5 сукре 1970 г. (ECUADOR 5 sucres 1970 g.) P113b:Unc
Эквадор 5 сукре 1980 г. (ECUADOR 5 sucres 1980 g.) P113с:Unc
Избранное (0)