Нигерия

Нигерия 1 фунт ND (1967 г.) (NIGERIA 1 pound ND (1967 g)) P8:Unc
Нигерия 5 шиллингов ND (1968 г.) (NIGERIA 5 shillings ND (1968 g.)) P10b:Unc
Нигерия 10 шиллингов ND (1968 g.) (NIGERIA 10 shillings ND (1968 g.)) P11b:Unc
Нигерия 50 кобо ND (1973 -78 г.г.) (NIGERIA 50 kobo ND (1973 - 78 g.)) P14d:Unc
Нигерия 50 кобо ND (1973 -78 г.г.) (NIGERIA 50 kobo ND (1973 - 78 g.)) P14g:Unc
Нигерия 1 найра ND (1973 г.) (NIGERIA 1 naira ND (1973 g.)) P15a:Unc
Нигерия 1 найра ND (1973 - 78 г. г.) (NIGERIA 1 naira ND (1973 - 78 g.)) P15d:Unc
Нигерия 5 найра ND (1984 - 2000 г.г.) (NIGERIA 5 naira ND (1984 - 2000 g.) P24d:Unc
Нигерия 5 найра 2002 г. (NIGERIA 5 naira 2002 g.) P24g:Unc
Нигерия 5 найра 2005 г. (NIGERIA 5 naira 2005 g.) P24h:Unc
Нигерия 10 найра 2001 г. (NIGERIA 10 naira 2001g.) P25f:Unc
Нигерия 10 найра 2004 г. (NIGERIA 10 naira 2004 g.) P25g:Unc
Нигерия 20 найра 2001 г. (NIGERIA 20 naira 2001g.) P26g:Unc
Нигерия 50 найра ND (1984 - 2000 г. г.)  (NIGERIA 50 naira ND (1984 - 2000 g.) P27a:Unc
Нигерия 50 найра 2001 г. (NIGERIA 50 naira 2001g.) P27d:Unc
Избранное (0)