Австралия

Австралия 10 шиллингов ND (1939-1952 г.) (AUSTRALIA 10 Shillings = ½ Pound ND (1939-1952)) P25a:XF-
Австралия 10 шиллингов ND (1939-1952 г.) (AUSTRALIA 10 Shillings = ½ Pound ND (1939-1952)) P25b: aUnc
Австралия 1 фунт ND (1938 -1952 г.) (AUSTRALIA 1 Pound ND (1938-1952)) P26с:aUnc
Австралия 5 фунтов ND (1939-1952 г.) (AUSTRALIA  5 Pounds ND (1939-1952)) P27с:aUnc
Австралия 10 шиллингов ND (1954-1960 г.) (AUSTRALIA  10 Shillings = ½ Pound ND (1954-1960)) P29:aUnc
Австралия 1 фунт ND (1953-1960 г.) (AUSTRALIA 1 Pound ND (1953-1960)) P30: aUnc
Австралия 1 фунт ND (1953-1960 г.) (AUSTRALIA 1 Pound ND (1953-1960)) P30:XF
Австралия 5 фунтов ND (1954-1959 г.) (AUSTRALIA 5 Pounds ND (1954-1959)) P31: aUNC-
Австралия 10 фунтов ND (1954-1959 г.) (AUSTRALIA 10 Pounds ND (1954-1959)) Р32:aUnc
Австралия 1 доллар ND (1966-1972 г.) (AUSTRALIA 1 Dollar ND (1966-1972)) P37с:Unc
Австралия 2 доллара ND (1966-1972) (AUSTRALIA 2 Dollars ND (1966-1972)) P38a:Unc
Австралия 1 доллар ND (1974-1983 г.) (AUSTRALIA 1 Dollar ND (1974-1983)) P42d:Unc
Австралия 2 доллара ND (1974-1985 г.) (AUSTRALIA 2 Dollars ND (1974-1985)) P43е:Unc
Австралия 5 долларов ND (1974-1991 г.) (AUSTRALIA 5 Dollars ND (1974-1991)) P44е:Unc
Австралия 5 долларов ND (1974-1991 г.) (AUSTRALIA 5 Dollars ND (1974-1991)) P44g:Unc
Избранное (0)